Czujniki VENT CLEAR CO i wilgotności

Naścienny czujnik CO 

Czujnik w połączeniu z rekuperatorem VENT CLEAR stale kontroluje zawartość CO2 w pomieszczeniu, w którym został zamontowany równocześnie wyświetlając wartość stężenia na panelu sterującym.Wartość wyświetlana jest na panelu sterującym. Przekroczenie zdefiniowanej wartości progowej zwiększa wydajność rekuperatora zwiększając skuteczność wentylacji całego budynku prowadząc do obniżenia stężenia CO2. Czujnik został wyposażony w przetwornik. Podstawową funkcją przetwornika NCCO2-VL jest pomiar zawartości CO₂ w powietrzu. Zmierzony za pośrednictwem zintegrowanego czujnika MH-Z14 wartości stężenia CO₂ są następnie przeliczane i uśredniane w mikrokontrolerze. Obie wartości przedstawiane są w postaci analogowej na dwóch niezależnych wyjściach napięciowych w standardzie 0-10 V.

 

Parametry ogólne przetwornika

  Sygnalizacja LED

  Wymiary urządzenia 120 x 80 x 25 mm (L x H x W)

  Waga ok. 110 g

  Montaż – naścienny, przewodowy 4 x 0,14 mm²

  Temperatura pracy – 0°C ÷ 50°C

Naścienny czujnik wilgotności 

Czujnik w połączeniu z rekuperatorem VENT CLEAR stale kontroluje zawartość poziomu wilgotności względnej w pomieszczeniu, w którym został zamontowany równocześnie wyświetlając wartość stężenia na panelu sterującym.. Wartość wyświetlana jest na panelu sterującym. Przekroczenie zdefiniowanej górnej wartości poziomu wilgotności zwiększa wydajność rekuperatora zwiększając skuteczność wentylacji całego budynku prowadząc do obniżenia wilgotności przy założeniu, że ta na zewnątrz budynku jest niższa niż wilgotność w pomieszczeniach. W przypadku przekroczenia dolnej granicy wartości wydajność rekuperatora spada chroniąc budynek przed zbyt suchym powietrzem. Podstawową funkcją przetwornika serii NCRH-05 jest wyznaczenie chwilowych wartości wilgotności względnie skompresowanej temperaturowo. Wartości prezentowane są w postaci analogowej na dwóch niezależnych wyjściach napięciowych w standardzie 0-10 V.

 

Parametry ogólne przetwornika

  Sygnalizacja LED

  Wymiar urządzenia 80 x 80 x 22 mm (L x H x W)

  Waga ok. 58 g

  Montaż –naścienny, przewodowy 4 x 0,14 mm²

  Temperatura pracy -20°C ÷ 80°C

Naścienny czujnik wilgotności 

Czujnik w połączeniu z rekuperatorem VENT CLEAR stale kontroluje zawartość poziomu wilgotności względnej w pomieszczeniu, w którym został zamontowany. Wartość wyświetlana jest na panelu sterującym. Przekroczenie zdefiniowanej górnej wartości poziomu wilgotności zwiększa wydajność rekuperatora zwiększając skuteczność wentylacji całego budynku prowadząc do obniżenia wilgotności przy założeniu, że ta na zewnątrz budynku jest niższa niż wilgotność w pomieszczeniach. W przypadku przekroczenia dolnej granicy wartości wydajność rekuperatora spada chroniąc budynek przed zbyt suchym powietrzem. Podstawową funkcją przetwornika serii NCRH-05 jest wyznaczenie chwilowych wartości wilgotności względnie skompresowanej temperaturowo. Wartości prezentowane są w postaci analogowej na dwóch niezależnych wyjściach napięciowych w standardzie 0-10 V.

 

Parametry ogólne przetwornika

  Sygnalizacja LED

  Wymiar urządzenia 80 x 80 x 22 mm (L x H x W)

  Waga ok. 58 g

  Montaż –naścienny, przewodowy 4 x 0,14 mm²

  Temperatura pracy -20°C ÷ 80°C

Kanałowy czujnik CO₂

Czujnik w połączeniu z rekuperatorem VENT CLEAR stale kontroluje zawartość CO2 w kanale wywiewnym uśredniając wartość dla wszystkich wentylowanych pomieszczeń. Wartość wyświetlana jest na  panelu sterującym. Przekroczenie zdefiniowanej wartości progowej zwiększa wydajność rekuperatora zwiększając skuteczność wentylacji prowadząc do obniżenia stężenia CO2. Czujnik został wyposażony w przetwornik. Podstawową funkcją przetwornika KCCO2-VL jest pomiar zawartości CO₂ w powietrzu. Zmierzony za pośrednictwem zintegrowanego czujnika MH-Z14 wartości stężenia CO₂ są następnie przeliczane  i uśredniane w mikrokontrolerze. Obie wartości przedstawiane są w postaci analogowej na dwóch niezależnych wyjściach napięciowych w standardzie 0-10V.

 

Parametry ogólne przetwornika

  Wymiary urządzenia 115 x 65 x 55 mm (L x H x W)

  Waga czujnika ok. 160 g

  Montaż – kanałowy dostępny dla średnicy 160 i 200

  Temperatura pracy – 0°C ÷ 50°C

Kanałowy czujnik wilgotności 

Czujnik w połączeniu z rekuperatorem VENT CLEAR stale kontroluje zawartość poziomu wilgotności względnej w kanale wywiewnym uśredniając wartość dla wszystkich wentylowanych pomieszczeń. Wartość wyświetlana jest na panelu sterującym. Przekroczenie zdefiniowanej górnej wartości poziomu wilgotności zwiększa wydajność rekuperatora zwiększając skuteczność wentylacji prowadząc do obniżenia wilgotności przy założeniu, że ta na zewnątrz budynku jest niższa niż wilgotność w pomieszczeniach. W przypadku przekroczenia dolnej granicy wartości wydajność rekuperatora spada, chroniąc budynek przed zbyt suchym powietrzem. Podstawową funkcją przetwornika serii KCRH–21 jest wyznaczenie chwilowych wartości wilgotności względnie skompresowanej temperaturowo. Wartości prezentowane są w postaci analogowej na dwóch niezależnych wyjściach napięciowych w standardzie 0-10 V.

 

Parametry ogólne przetwornika

  Wymiar urządzenia 112 x 62 x 32 mm (L x H x W)

  Sonda śr. 16 mm dł. 180 mm

  Waga czujnika ok. 85 g

  Montaż – kanałowy dostępny dla średnicy 160 i 200

  Temperatura pracy -20°C ÷ 80°C

Kanałowy czujnik wilgotności 

Czujnik w połączeniu z rekuperatorem VENT CLEAR stale kontroluje zawartość poziomu wilgotności względnej w kanale wywiewnym uśredniając wartość dla wszystkich wentylowanych pomieszczeń. Wartość wyświetlana jest na panelu sterującym. Przekroczenie zdefiniowanej górnej wartości poziomu wilgotności zwiększa wydajność rekuperatora zwiększając skuteczność wentylacji prowadząc do obniżenia wilgotności przy założeniu, że ta na zewnątrz budynku jest niższa niż wilgotność w pomieszczeniach. W przypadku przekroczenia dolnej granicy wartości wydajność rekuperatora spada, chroniąc budynek przed zbyt suchym powietrzem. Podstawową funkcją przetwornika serii KCRH–21 jest wyznaczenie chwilowych wartości wilgotności względnie skompresowanej temperaturowo. Wartości prezentowane są w postaci analogowej na dwóch niezależnych wyjściach napięciowych w standardzie 0-10 V.

 

Parametry ogólne przetwornika

  Wymiar urządzenia 112 x 62 x 32 mm (L x H x W)

  Sonda śr. 16 mm dł. 180 mm

  Waga ok. 85 g

  Montaż – kanałowy dostępny dla średnicy 160 i 200

  Temperatura pracy -20°C ÷ 80°C

Kontakt
Telefon: +48 17 788 42 59
+48 17 788 17 70
+48 17 788 17 77
E-mail: biuro@spiroflex.plWysyłając formularz wyrażam z zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Zostałem poinformowany o prawie dostępu i żądaniu zaprzestania przetwarzania danych przez Administratora serwisu
Akceptuję polityke RODO.Polityka prywatności i RODO