RODO

Administratorem danych osobowych jest Spiroflex Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu przy ul. Wojska Polskiego 6E, 39-300 Mielec, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000055561 nr NIP: 8171000212. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L z dnia 4 maja 2016r.,) określane RODO, w celu obsługi i realizacji zamówień, wystawienia dokumentów księgowych oraz w celach marketingowych. W tym samym celu dane mogą być przekazywane innym podmiotom na terenie Unii Europejskiej. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, z uwzględnieniem terminów wynikających z konieczności zapewnienia możliwości egzekwowania powszechnie obowiązujących praw i obowiązków dotyczących realizacji zamówień. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz cofnięcia zgody w dowolnym czasie. W celu cofnięcia zgody mogą Państwo skontaktować się z biurem Spiroflex Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 6E, 39-300 Mielec lub wysyłając e-mail na adres rodo@spiroflex.pl Przysługuje również Państwu prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, wskazanego w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.Wysyłając formularz wyrażam z zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Zostałem poinformowany o prawie dostępu i żądaniu zaprzestania przetwarzania danych przez Administratora serwisu
Akceptuję polityke RODO.Polityka prywatności i RODO