Nowe rozwiązania w gronie systemów kominowych

Uzupełniamy naszą dotychczasową ofertę o nowe rozwiązania w technice kominowej. W ofercie pojawiają się systemy kominowe zbiorcze dla budynków wielorodzinnych, kaskada kominowa oraz specjalny system przyłączy kominowy do urządzeń na pellet.

System kominowy zbiorczy dla budynków wielorodzinnych

System kominowy zbiorczy wykonany jest jako jednościenny lub dwuścienny i przeznaczony jest do budynków wielorodzinnych, wielokondygnacyjnych. Umożliwia odprowadzenie spalin jednocześnie z kilku kotłów kondensacyjnych umieszczonych na wielu kondygnacjach. System prócz odprowadzania spalin umożliwia dostarczanie powietrza do spalania przestrzenią utworzoną przez szczelną obudowę komina (szacht kominowy) lub przestrzenią utworzoną przez zewnętrzną rurę osłonową komina.

Kaskadowy system kominowy

Kaskadowy system kominowy przeznaczony jest do jednoczesnego odprowadzenia spalin z kilku kotłów kondensacyjnych umieszczonych rzędowo w kotłowni, z których spaliny odprowadzane są do jednego, zbiorczego przewodu spalinowego.

Przyłącza kominowe do urządzeń opalanych pelletem

Przeznaczone są jako przyłącza do odprowadzania spalin z u rządzeń grzewczych na pellet. W połączeniu kielichowym elementów systemu zastosowano uszczelki silikonowe, które zapewniają szczelność zapobiegając wydostawaniu się spalin z przewodu spalinowego. Wyroby malowane są specjalną farbą proszkową w kolorze czarnym.

Wysyłając formularz wyrażam z zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Zostałem poinformowany o prawie dostępu i żądaniu zaprzestania przetwarzania danych przez Administratora serwisu
Akceptuję polityke RODO.Polityka prywatności i RODO