Złoty Instalator

Pragniemy poinformować, że nasza firma otrzymała zaszczytną nagrodę Złotego Instalatora za opracowanie i wdrożenie nowatorskiego produktu, którym jest kolano renowacyjne. Produkt ten umożliwia montaż nowego systemu kominowego odprowadzającego spaliny od kotłów z zamkniętą komorą spalania w istniejącym wkładzie stalowym (Ø100, Ø125, Ø130) bez konieczności jego przebudowy. Rozwiązanie to niesie za sobą szereg korzyści takich jak łatwość oraz szybkość montażu systemu kominowego znacząco obniżając koszty całej inwestycji.