Strefa pobierania

Cennik produktów / katalog techniczny

Cennik produktów

Cennik adapterów i pakietów kominowych

Cennik elementów wentylacji Spiroflex

Cennik elementów wentylacji

Katalog produktów

Warunki gwarancji / instrukcje obsługi

Systemy odprowadzania spalin – gwarancja

Nasady Rotoflex – instrukcja obsługi / gwarancja

Nasady Turboflex – instrukcja obsługi / gwarancja

Instrukcja montażu – system PP

Certyfikaty i odznaczenia

W roku 2002 w Firmie wdrożono System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000.

W roku 2007 certyfikowano system Zakładowej Kontroli Produkcji, co w praktyce upoważnia firmę Spiroflex do oznaczania swoich wyrobów znakiem CE. Certyfikat podlega corocznej ocenie zgodności ze zharmonizowanymi normami Unii Europejskiej.

Certyfikat ISO 9001:2015

Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji

Certyfikat Korporacji Kominiarzy Polskich