Chimney systems

Chimney systems for condensing boilers

Kocioł gazowy kondensacyjny  System kominowy pracujący w nadciśnieniu

White double-walled systems

Double-walled systems

Single-walled systems

Insulated single-walled systems

System for the renovation of existing chimneys

Chimney cascade –  single-wall

Chimney cascade –  double-wall

Collective chimney systems for multi household buildings – single-walled

Collective chimney systems for multi household buildings – double-walled

Chimney systems for conventional boilers

 Komin do kotła gazowego konwencjonalnego  Komin do kotła atmosferycznego

Single-walled liners

Insulated chimneys

PRO insulated chimneys

Chimney systems for solid fuel boilers

 Komin do kotła na drewno  Komin do kotła na węgiel  Komin do kotła na pelet

Heat-resistant chimney liners

Heat-resistant oval chimney liners

Heat-resistant insulated chimneys

IZO Hybrid chimneys

Black chimney fittings

Stainless elements for ceramic chimneys
Elementy-kominow-ceramicznych

Doors

Zakonczenia-ustnik

Terminations

Kratki

Grilles

Other